Sorgforløb for børn 9-12 år

Sorgforløb for børn er et gruppeforløb, hvor dit barn vil få mulighed for, at indgå i et socialt fællesskab sammen med andre børn i en tilsvarende situation, erfare at det ikke er alene med alle de svære følelser, og hvor der er plads og professionel støtte til at bearbejde situationen sammen med jævnaldrende børn i en mindre gruppe.

Målgruppe:

Forløbet henvender sig til børn i alderen 9-12 år, som grundet en større livsændring viser tegn på mistrivsel eller sorg efter f.eks. en skilsmisse, tab af en nærtstående, sygdom eller andet. Tegn på mistrivsel og sorg kan være:

 • Søvnbesvær
 • Koncentrations besvær
 • Hovedpine, smerter i kroppen, øget spændings niveau
 • Udadreagerende adfærd – øget aggressions niveau. Havner nemmere i konflikter med kammeraterne
 • Indad reagerende adfærd – Isolerer sig, trækker sig ind i sig selv
 • Går og er trist eller ked af det
 • Vil ikke lege med sine vennerne, Vil ikke i skole

Indhold:

Forløbet forgår primært ude i rolige og naturskønne omgivelser. Forløbet består af 1 indledende samtale med dit barn og dig/jer som forældre, 4 gruppe sessioner a 3 timer og en tema aften for forældre.

Der vil være 6-8 børn på et forløb. Forløbet er bygget op omkring forskellige aktiviteter med fokus på krop, bevægelse, samtaler, øvelser og hygge. Gennem aktiviteterne arbejder vi med de ting der kan være svære at snakke om, samtidig med at dit barn også lærer en masse om sig selv, og den livsfase som det befinder sig i. Der vil i forløbet være fokus på at alt ikke behøver at være trist, og det er vigtigt at kunne give sig selv lov til at grine, og have det sjovt sammen med andre.


I forløbet vil vi arbejde med:

 • Normalisering af følelser
 • At lære sine symptomer at kende. Både fysiske og psykiske symptomer
 • Redskaber til at forstå og håndtere sin sorg og krise
 • At åbne op og snakke med andre om hvordan man har det
 • At kunne bede om hjælp
 • At lære sig selv og sine grænser at kende
 • At genskabe tilliden til sig selv, hindanden og livet

Du som forælder vil naturligvis blive involveret i processen, men det er vigtigt at understrege, at selve gruppesessionerne er dit barns frirum til at arbejde med sin sorg, og dette rum er et fortroligt rum mellem gruppens deltagere. Vi anbefaler, at man som forældre giver sit barn plads til, at lære sig selv at kende i sorgen, støtter det ved at lade det komme selv, hvis det ønsker at dele tanker og oplevelser, samt giver det plads og ro til refleksion i processen.

Vi afholder en temaaften for jer som forældre, hvor der vil være fokus på sorg og krisereaktioner hos børn, og hvordan man som forældre kan støtte og hjælpe sit barn.


Hvorfor gør vi som vi gør

Ofte går du til psykolog når du skal have hjælp til at få det bedre psykisk, og du går til fysioterapeut når du har ondt i kroppen. Begge behandlingsformer foregår ofte indenfor.

Naturen har vist sig at have en meget positiv effekt, i forhold til både vores fysiske- og mentale sundhed. Det skyldes bla. at når vi opholder os i naturen bevæger vi os ofte mere, og vi får automatisk flere positive følelser. Derved øger vi udskillelsen af lykkehormonerne serotonin, dopamin og endorfiner.


 • Vores nervesystem falder til ro, vores blodtryk og puls falder og niveauet af stress hormoner falder.
 • Vores hjerne kan bedre slappe af. Vi bruger en anden form for opmærksomhed, der kræver mindre energi end hvis vi opholder os i bymiljøer.

Samtidig ved vi i dag, at man ikke kan skille krop og psyke ad. Det er gennem kroppen vi oplever verdenen, og følelser og tanker sætter sig i kroppen. Det kan derfor give rigtig god mening at arbejde med både kroppen og psyken på én gang.

Det praktiske

Forløbet strækker sig over 8 uger, hvor børnene mødes hver anden uge, mandag eller torsdag fra kl. 12-15. Tidspunktet afhænger af, hvilken gruppe dit barn passer bedst ind i. Det kræver, at dit barn fritages fra skole, og er bevidst placeret der, fordi dit barn er mere frisk og dermed får størst udbytte.

   Sted: Granly Torupvej 45A, 8300 Hundslund
   Pris: 8.500 DKK
   Antal pladser: 8 børn
   Tilmelding: Skriv en mail med gruppenavnet som emne
   Mere info: Ring til Tine på 21 74 21 46 eller Kirsten Ørbæk på 26 36 97 07 på hverdage mellem 8-16
Det praktiske

Forløbet strækker sig over 8 uger, hvor børnene mødes hver anden uge, mandag eller torsdag fra kl. 12-15. Tidspunktet afhænger af, hvilken gruppe dit barn passer bedst ind i. Det kræver, at dit barn fritages fra skole, og er bevidst placeret der, fordi dit barn er mere frisk og dermed får størst udbytte.

   Sted: Granly Torupvej 45A, 8300 Hundslund
   Pris: 8.500 DKK
   Antal pladser: 8 børn
   Tilmelding: Skriv en mail med gruppenavnet som emne
   Mere info: Ring til Tine på 21 74 21 46 eller Kirsten Ørbæk på 26 36 97 07 på hverdage mellem 8-16

Hvem er vi?

Sorgforløb for børn er udviklet og udbydes i samarbejde med Psykolog Kirsten Ørbæk. Se mere om Kirsten Ørbæk på www.kirstenoerbaek.dk Du kan læse mere om hvem Tine er her på hjemme siden. Vi vil altid være til stede begge to under hele forløbet.