Er du ramt på din mentale sundhed?


For hvem?

Vi kan alle blive ramt på vores mentale sundhed, og når vi bliver det kan vi begynde at føle os stresset og opleve stress relateret symptomer som muskelspændinger, tankemylder, indre uro, smerter og meget andet. Det kan f.eks. skyldes udfordringer på arbejdspladsen, i privat livet, sygdom, eller at en af dine nære relationer har været igennem et længere varende sygdomsforløb. Fælles for alle er, at stressorer udløser en lang række kropslige, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Et individuelt forløb henvender sig til dig som:

  • Der gennem længere tid har oplevet stress symptomer som f.eks. søvnbesvær, muskelspændinger, indre uro, smerter, forhøjet blodtryk, koncentrations og hukommelses besvær.
  • Der er sygemeldt med stress, eller anden sygdom som har udløst stress relateret symptomer.
  • Der er i forløb hos f.eks. en coach, psykolog eller lignende, grundet stress relateret symptomer, hvor kroppen ikke inddrages i forløbet.

Hvorfor?

Vores fysiske og mentale tilstand hænger uløseligt sammen og påvirker derfor også hindanden indbyrdes. Når vi i dag bliver ramt på vores mentale sundhed, glemmer vi ofte vigtigheden af, at få kroppen med. Det er gennem kroppen vi oplever og sanser verdenen. Står du godt i din krop, står du ofte også beder i verdenen omkring dig. Kroppen er vores bedste ven, den er med os over alt, lige meget om vi glemmer den eller ej. Det er gennem vores krop vi får små signaler om at vi har det godt, men også når der er noget galt. Overhører vi vores krop når den prøver at fortælle os, at noget er galt, råber kroppen endnu højere, og hører vi ikke efter risikere vi at blive syge. Det betyder at vi ikke kun belastes af ydre stressorer, men at vi gennem vores krop også påvirkes af indre belastninger. Ved at arbejde med kroppen, skabe balance i vores autonome nervesystem, og lære at forstå og reagere på vores krops signaler, kan vi give kroppen og dermed os selv beder muligheder for at restituere, finde ro og skabe overskud til beder at kunne håndtere aktuelle og fremtidige stressbelastninger i hverdagen.

Hvad får du med?

En øget bevidsthed om egen krop, og hvordan din fysiske og mentale sundhed påvirkes af stressorer. Du opnår viden og kompetencer til beder at kunne forstå, og reagere hensigtsmæssigt på egne kropslige symptomer. Du lære forskellige redskaber og teknikker til at bringe dit autonome nervesystem i ro, så du og din krop kan få lov at restituere. Du lærer hvordan du kan bruge naturen som rum til at finde ro og øge egen fysiske og mentale sundhed.

Hvordan kunne et forløb se ud?

Et individuel forløb vil starte med en samtale og undersøgelse af kroppens symptomer. Efterfølgende forløb vil tager afsæt i fund og fælles målsætning. Forløbet kan f.eks. indeholde forskellige bevægelses former, terapeutiske og manuelle teknikker til at styrke kroppens ressourcer og løsne op for evt. spændinger, inddragelse af naturen samt samtale og refleksion til at øge egen forståelse af sammenhæng mellem kropslige symptomer, vores adfærd og mentale tilstand.

Første møde af 1 time 595 kr.
Forløb på 5 gange a 1,5 time 745 pr. gang
Forløb på 10 gange a. 1,5 time 695 pr. gang
Kontakt for mere info