Massage generelt

Oplever du smerter eller muskulære spændinger fra nakken, skulderne, ryggen eller et andet sted i kroppen så kan massage være en hjælp til dig. Der kan være mange årsager til at du oplever smerter eller spændinger i din krop. Det kan skyldes en konkret skade, uhensigtsmæssig holdning, dårlige arbejdsstillinger, eller at du er i en stresset periode i dit liv. Massage har en lang række positive effekter i forhold til smerter, puls, blodtryk, bevægelighed og kroppens egen restitution og heling.

Massagen udføres under konstant berøring. Denne berøring stimulerer udskillelsen af oxytocin, serotonin og dopamin ¬ alle hormoner der på forskellig vis påvirker vores følelse af glæde, lykke og velvære positivt. Samtidig ligger du stille i rolige omgivelser, som gør at din puls og dit blodtryk falder, hvilket har en positiv effekt på kroppens mulighed for at restituere. Det er derfor mennesker med stress, angst og depression kan opleve en positiv effekt af massage.

Gennem massagen opstår der varme og bevægelse i det enkelte område af kroppen. Varmen og bevægelsen øger blodgennemstrømningen, så vævet tilføres ilt og næringsstoffer, samtidig med at der fjernes affaldsstoffer fra området. Det er noget af det som gør at massage kan have en smerte dæmpende effekt, øget bevægelighed og fremme en helingsproces i vævet.

Da der kan være flere formål med at give massage, vil jeg som fysioterapeut altid indlede en massagebehandling med en kort samtale og undersøgelse med afsæt i din problemstilling, for at sikre at behandlingen bliver tilpasset dine ønsker og behov.


Afspændende massage

Afspændende massage er en blid form for massage, hvor formålet er at løsne spændinger og bringe kroppen og give nervesystemet ro. Afspændende massage er god til dig der føler dig stresset, og trænger til at slappe og mærke din krop på en blid og rolig måde. Eller til dig der gerne vil gøre noget godt for dig selv.

Behandlingen varer i 60 min og består af en indledende samtale og undersøgelse efterfulgt af massage og afsluttes med en enkelt afspændingsøvelse alt efter behov.

Klassisk fysiurgisk massage

Klassisk fysiurgisk massage bygger på et dybde gående kendskab til kroppens anatomi og fysiologi i bevægeapparatet. Formålet er at løsne muskulære spændinger, mindske smerte, øge bevægeligheden hvis denne er påvirket, samt fremme en helingsproces i vævet efter skade. Jeg anvender forskellige massagegreb og manuelle teknikker alt efter hvilken problematik du har.

Klassisk fysiurgisk massage er for dig der f.eks. har smerter grundet overbelastning, ændret holdning grundet en skade og dårlig arbejdsstillinger. Eller dig der har smerter i kroppen grundet f.eks. gigt, dårlig ryg eller anden sygdom der gør, at du oplever smerter og indskrænket bevægelighed i kroppen.

Behandlingen varer i 60 min og består af en indledende samtale og undersøgelse efterfulgt af massage og afsluttes med en enkelt øvelse alt efter behov.