Privatlivspolitik

Persondatapolitik for TINES

Gældende for:

TINES
Fysioterapi og Naturterapi for mentalsundhed og bevægelsesglæde
Torupvej 45A
8350 Hundslund
Mail: tine@tines.nu
CVR: 41351896

I forbindelse med behandlingsforløb hos TINES, er det nødvendigt at TINES dokumenterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler TINES

I forbindelse med behandlerforløb hos TINES, vil der blive. noteret generelle helbredsoplysninger stamdata og oplysninger omkring undersøgelse og behandlingsforløb. Dette skal bruges til journalførelse , hvilket for fysioterapeuter er lovpligtig jvf. autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og i forbindelse med de administrative funktioner, der er forbundet med din kontakt til TINES – Fysioterapi og Naturterapi for mentalsundhed og bevægelsesglæde. Der kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger registreres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]. Dine kontaktoplysninger kan blive brugt til markedsføringsmæssige tiltag. I så fald sker dette ikke uden du først har givet samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

Videregivelse af oplysninger

Fysioterapeuter arbejder under tavshedspligt efter Sundhedsloven. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for TINES sker derfor udelukkende ved samtykke fra borger eller værge til den borger som helbredsoplysningerne omhandler.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Dette vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger der er registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil der skulle ske videregivelse af oplysninger om behandlingen, til den betalende part.

Opbevaring af oplysninger

TINES har pligt til at opbevare journaler fortroligt. Journaler hos TINES opbevares elektronisk bag et kodeord. Journaler bliver opbevaret i det tidsrum der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. For Fysioterapeuter er dette 5 år jvf. Journalbekendtgørelsens §15, stk.2. I særlige tilfælde kan journaler opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.


Vi kan også anvende dine kontakt oplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

Dine rettigheder for oplysninger

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om sig selv, ved at kontakte TINES. Iflg Autorisationslovens § 24 kan TINES ikke slette oplysninger i journalen, men hvis du føler der er lavet en fejl kan du bede om at få lavet en tilføjelse. I forhold til oplysninger der ikke er omfattet af journalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede om at TINES ophører med at behandle sådanne oplysninger om dig

Din mulighed for at klage

Klager over behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K. Nærmere information herom kan findes på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen laves af Styrelsen for Patientsikkerhed. Kontakt til disse kan findes på www.stps.dk

Cookies

TINES anvender Google Analytics sporings-cookies til at spore anonym trafik på hjemmesiden. Disse data bliver opbevaret hos Google i henhold til deres privatlivspolitik. Se mere her: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Google Analytics samler oplysninger om, hvilke sider på hjemmesiden, du besøger, hvilken browser du bruger, hvilket operativsystem du bruger, hvor din browsersession finder sted (geografisk) samt hvor meget tid, du bruger på hver enkel side. Disse oplysninger anvendes med henblik på at optimere brugeroplevelsen for besøgende på hjemmesiden.

Spørgsmål til vores persondatapolitik kan stilles til den dataansvarlige Tine Bordorff Sørensen tine@tines.nu