Er du ramt på din fysiske sundhed?


For hvem?

Vi kan alle blive ramt på vores fysiske sundhed, og det kan der være mange forskellige årsager til. Det kan skyldes smerter ved bevægelse, en skade, et længere varende sygdomsforløb, en kronisk sygdom eller inaktivitet som følge af vores livsstil. Fælles for alle er, at når først vores balancen, styrke og kondition er blevet dårlig, så kræver det en aktiv indsats at genvinde og vedligeholde vores fysiske funktions niveau. Et individuelt forløb henvender sig til dig som:


  • Har brug for et individuelt fysioterapeut forløb, for at styrke din egen fysiske sundhed.
  • Har brug for fysisk træning efter et længer varende sygdomsforløb, eller en skade for at genvinde dit funktions niveau.
  • Har en kronisk sygdom, og har brug for individuel træning for at styrke din egen fysiske sundhed.
  • Ønsker en livstilsændring med fokus på mere bevægelse i hverdagen.Hvorfor?

Bevægelse og fysisk aktivitet har stor betydning for vores helbred, og for at kunne forblive sund hele livet igennem. Bevægelse som fysisk aktivitet anbefales til både forebyggelse og behandling af en lang række sygdomme - herunder type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, visse former for kræft, sygdomme i muskler og led, luftvejssygdomme, psykiske lidelser, overvægt m.fl.

Fysisk sundhed handler for langt de fleste mennesker om, at have en velfungerende krop, med fravær af sygdom og smerter. For nogen med en kronisk sygdom handler det om at lære at leve med sygdommen, og samtidig føle sig fysisk sund. Fælles for alle er at lære hvordan bevægelse og fysisk aktivitet kan integreres på en meningsfuld måde i hverdagen, og finde de måder at træne på, som skaber bevægelsesglæde og motivation.

Vores fysiske og mentale sundhed hænger uløseligt sammen. Når du er regelmæssigt fysisk aktiv, forbedrer du derfor også din mentale sundhed. Det kan være bedre humør, forbedret søvn, mere energi, evne til at håndtere stressede situationer, større livsglæde og mere selvtillid.


Hvad får du med?

Hvad du får med fra et individuelt forløb, handler selvfølgelig meget om hvilken problematik du kommer med, og dine egen mål og ønsker.

Mit mål er at når du afslutter dit individuelt forløb så har du opnået:


  • Dine egen mål og ønsker for forløbet.
  • Fundet ud af hvilken form for bevægelse og fysisk aktivitet der giver mening for dig.
  • Metoder til at integrere meningsfuld bevægelse og fysisk aktivitet i din hverdag.
  • Fundet bevægelsesglæden og motivationen til bevægelse – Bevægelse skal være rart og sjovt.
  • Lært hvordan du kan bruge naturen som et trygt rum til at styrke både din fysiske og mentale sundhed.

Hvordan kunne et forløb se ud?

Et individuel forløb vil starte med en samtale og undersøgelse af kroppens symptomer ud fra en helhedsorienteret tilgang. Efterfølgende forløb vil tager afsæt i undersøgelsen og fælles målsætning ud fra dine behov, dine mål og dine ønsker. Hvor ofte du har brug for behandling, og hvor lang tid forløbet strækkes, aftales individuelt efter dine behov. En session varer som udgangspunkt 1 time, og træningen foregår ude i naturen.

Forløbet kan f.eks. indeholde forskellige bevægelses og trænings former med fokus på balance, styrke, konditionsøvelser, og øvelser med fokus på at øge kropsbevidstheden. Terapeutiske og manuelle teknikker til at styrke kroppens ressourcer. Samtale og refleksion til at øge egen forståelse af sammenhæng mellem kropslige symptomer, adfærd og mentale tilstand.

Første møde af 1 time 595 kr.
Forløb på 5 gange a 1 time 545 pr. gang
Forløb på 10 gange a. 1 time 495 pr. gang


Kontakt for mere info