Om mig

Tine Bordorff Sørensen

Fysioterapeut

Mit navn er Tine Bordorff Sørensen, og jeg er uddannet fysioterapeut. Min terapeutiske tilgang bygger på et holistiske menneskesyn, hvor jeg grundlæggende tager afsæt i, at vores fysiske og mentale tilstand påvirker hinanden, i samspil med de omgivelser, vi befinder os i. Det er gennem kroppen vi lærer og oplever verden - derfor arbejder jeg med kroppen, som indgang til at påvirke både den fysiske og mentale sundhed.

Jeg elsker at være i naturen. For mig er naturen en kilde til både fysisk og mental udfoldelse, refleksion og ro. Naturen indgår derfor som en helt naturligt del af den måde, jeg arbejder på.

Ved siden af min private praksis underviser jeg i mentalsundhed, sundhedsfremme og forebyggelse, pædagogik og psykolog samt bevægelse i uderummet, som lektor på fysioterapeut-uddannelsen.

For mig som terapeut er det vigtigt, at du kan føle dig tryg, og har tillid til mig som person. Jeg vægter derfor højt, at der er tid til at skabe et rum for et ligeværdigt samarbejde om dit forløb, med afsæt i dine behov, mål og ressourcer.

Uddannelse og Kurser
 • Lektor i fysioterapi
 • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH)
 • Under uddannelse til Naturterapeut V. Humen Education Group
 • Trivsel og stressrådgiver
 • Fysioterapi i Naturen – Danske fysioterapeuter
 • Respiration & Diafragma - kroppens grundpille
 • Psykisk sårbare – Når behandling af somatisk sygdom kompliceres af sårbarhed hos patienten – Danske fysioterapeuter modul 1 og 2
 • BBAT 1 – Basic body awareness therapy
 • Træning i Naturen (DGI)
 • Basis modul i akupunktur
 • Fysioterapeut fra VIA UC Aarhus 2009
Arbejdsliv
 • Selvstændig Fysioterapeut
 • Lektor ved fysioterapeutuddannelsen VIA Aarhus N
 • Hjemme og sygeplejen Odder kommune – Implementering af den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen
 • Fysioterapeut ved Sundhedsenheden Hasle-Åbyhøj
 • Fysioterapeut på Ilulissat Sygehus (Grønland)